Rodzaje zleceń

Dodano dnia: 18-03-2020 18:34:16

IPHONE 

ANDROID

 

Na rynku Forex wyróżniamy dwie główne grupy zleceń – są to zlecenia natychmiastowe, które zawierane są od razu oraz zlecenia oczekujące, czyli takie, które ustawiane są w danym momencie ale ich realizacja może (ale nie musi) nastąpić w przyszłości.

Zlecenia natychmiastowe wyróżnia Egzekucja natychmiastowa, mamy dwa typy takich zleceń:
• zlecenie kupna, BUY
• zlecenie sprzedaży, SELL

Zlecenia egzekucji natychmiastowej umożliwiają szybkie nabycie danego waloru po aktualnej cenie rynkowej. Warto mieć na uwadze, że w niektórych sytuacjach przy bardzo gwałtownych zmianach kursowych cena zawarcia transakcji może różnić się od tej, którą widzieliśmy na platformie, może nastąpić poślizg cenowy w danej chwili bądź zostaniemy zapytani o chęć otwarcia pozycji po nowej, aktualnej cenie, co nazywane jest rekwotowaniem.

Pamiętaj! Zlecenie kupna to otwarcie pozycji długiej, oznaczane na platformie handlowej przyciskami "Kup" lub "Buy". Otwarcie pozycji następuje po cenie Ask (wyższej), natomiast zamknięcie po cenie Bid (niższej).
Pamiętaj! Zlecenie sprzedaży to inaczej otwarcie pozycji krótkiej, oznaczane na platformie handlowej przyciskami "Sprzedaj" lub "Sell". Otwarcie pozycji następuje po cenie Bid (niższej), natomiast zamknięcie po cenie Ask (wyższej).

Zlecenia oczekujące pozwalają ustawić takie zlecenia na platformie, które będą wykonywały określone akcje (w zależności od rodzaju zlecenia) na naszym rachunku podczas, gdy my nie musimy mieć włączonej platformy oraz nie musimy przez cały czas monitorować zmian ceny.

Do najczęściej wykorzystywanych zleceń oczekujących należą:
• Stop Loss (SL) i Breakeven (BE)
• Take Profit (TP)
• Trailing Stop (TS)
• Buy Limit oraz Sell Limit
• Buy Stop oraz Sell Stop

Buy Limit
Buy Limit to zlecenie wykorzystywane, gdy przewidujemy, że kurs będzie rósł ale dopiero po zejściu w dół do określonego poziomu (tzw. gra na odbicie). Oznacza to, że poziom aktywacji tego zlecenia musi być niższy niż obecna cena rynkowa, mimo, że zajdzie tu transakcja kupna. Aktywacja zlecenia następuje po cenie Ask (wyższej).

Sell Limit
Zlecenie Sell Limit to zlecenie wykorzystywane, gdy przewidujemy, że kurs będzie spadał ale dopiero po wzroście ceny do określonego poziomu. Oznacza to, że poziom aktywacji tego zlecenia musi być wyższy niż obecna cena rynkowa, mimo, że to transakcja sprzedaży. Aktywacja zlecenia następuje po cenie Bid (niższej).

Buy Stop
Buy Stop to zlecenie wykorzystywane, gdy przewidujemy kontynuację ruchu ceny w górę dopiero po przekroczeniu określonego poziomu (tzw. gra na wybicie). Ustalona cena aktywacji musi być wyższa niż aktualny kurs rynkowy danego instrumentu. Zlecenie zostaje zrealizowane w momencie, gdy cena przekroczy wskazany przez nas poziom ceny Ask (wyższej).

Sell Stop
Sell Stop to zlecenie wykorzystywane, gdy przewidujemy, że dojdzie do dalszego spadku ceny lub ruchu w dół dopiero po przekroczeniu określonego poziomu (tzw. gra na przebicie). Ustalona cena aktywacji musi być niższa niż aktualny kurs rynkowy danego instrumentu. Z Zlecenie zostaje zrealizowane w momencie, gdy cena przekroczy wskazany przez nas poziom ceny Bid (niższej).

Pamiętaj! Zlecenia oczekujące które nie zostały aktywowane nie powodują dodatkowych kosztów, naliczeń Swap. Dodatkowo możesz określić kiedy zlecenie typu Limit lub Stop ma zniknąć, po przez określenie daty oraz godziny ważności.

Stop Loss (SL) i Breakeven (BE)
Zlecenie Stop Loss to najbardziej popularne zlecenie oczekujące, które nazywane jest zleceniem obronnym. Jego zadaniem jest przede wszystkim ucięcie powiększającej się straty poprzez zamknięcie otwartej pozycji po wskazanym przez nas kursie. Może być wykorzystywane w celu zabezpieczenia części zysku z dochodowej pozycji.

W przypadku transakcji kupna Stop Loss musi być ustawiony zawsze pod aktualną ceną rynkową. W przypadku transakcji sprzedaży Stop Loss musi być ustawiony zawsze nad aktualną ceną rynkową.

Pamiętaj! W dowolnej chwili możesz zmienić poziom cenowy Stop Loss'a, w sytuacji gdy otwarta pozycja generuje zysk, możesz przesunąć SL na poziom dodatni (zamknięcie na tym poziomie w najgorszym wypadku zakończy się na 0 lub z minimalnym zyskiem), wówczas mówimy o pozycji Breakeven (BE), jednak fizycznie nadal jest to Stop Loss.

Take Profit (TP)
Zlecenie Take Profit w jego założeniu jest zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku (lub jego części) na ustalonym przez nas poziomie.

W przypadku transakcji kupna Take Profit musi być ustawiony zawsze nad aktualną ceną rynkową. W przypadku transakcji sprzedaży TP musi być ustawiony zawsze pod aktualną ceną rynkową.

Pamiętaj! W dowolnej chwili możesz zmienić poziom cenowy Take Profit, w sytuacji gdy otwarta pozycja generuje stratę, możesz przesunać TP na poziom ujemny, akceptujesz wówczas poniesienie straty przy zamknięciu pozycji na wyznaczonym poziomie.

Trailing Stop (TS)
Trailing Stop, czyli roczący stop to nietypowe zlecenie oczekujące, a dokładniej jest to kroczący (lub ruchomy) Stop Loss, czyli mechanizm, który automatycznie przesuwa Stop Loss wraz z powiększającym się zyskiem naszej pozycji. Jego aktywacja następuje przy określonym przez nas poziomie zysków wyrażonym w pipsach i stopniowo przesuwa Stop Loss o 1 pips w kierunku w którym otworzyliśmy tansakcję (w przypadku pozycji długiej tylko w górę, w przypadku pozycji krótkiej tylko w dół).

Pamiętaj! Korzystanie z TS wymaga najczęściej pozostawienia uruchomionej aplikacji i zalogowania się do konta inwestycyjnego.

 

 

 

MT4 EGZEKUCJA RYNKOWA

MT4 OCZEKUJĄCE 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij