Czy to jest pewne/czy jest ryzyko/czy mam gwarancję/czy na pewno zarobię lub nie stracę?

Dodano dnia: 18-03-2020 15:59:06

NIE. 

 

Zanim automat zostanie wprowadzony do użytkowania, jest sprawdzany pod względem funkcjonalności. Nie możemy zapewnić, że dzięki automatom będą generowane tylko zyski. To, w jaki sposób chcemy grać - spokojnie czy agresywnie oraz sytuacja na rynku, będzie decydować o zyskach lub stratach. To Ty masz możliwość indywidualnego ustawienia automatu.

 

 

Nie jest to pewne, jest bardzo duże ryzyko, nie ma żadnej gwarancji, nie ma żadnych obietnic zysku lub zapewnień o braku możliwości utraty części lub całości kapitału.  


 

  1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PODEJMOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH, INWESTYCYJNYCH

Materiały zawarte na stronach internetowych, subdomenach, e-mailach, konferencjach online, konferencjach live, social media, podczas rozmów telefonicznych, konwersacji na messenger, wideo rozmowach, webinarach wiadomości SMS, wiadomości głosowych, nagrań na pocztę głosową,  wszelkie artykuły, treści,  publikacje, nagrania audio, nagrania wideo, prezentacje multimedialne, materiały instruktażowe, wszelkiego rodzaju zdjęcia oraz grafiki, prezentacje na żywo, eventy, szkolenia, wypowiedzi, sugestii, opinii prywatnych, notatek, listów lub innych form pisemnych, w tym ustawionych prowokacji oraz inne formy przekazu online lub offline, wyżej nie wskazane mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, satyryczny, są wyrazem osobistych poglądów jego prowadzących.  

Nie jesteśmy doradcami inwestycyjnymi i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Twoje decyzje lub decyzje osób trzecich do dotarły publikowane materiały, w tym decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie znalezionych materiałów w wyżej wymienionej formie lub innych nie wymienionych formach. 

Wszelkie materiały to zdecydowanie tylko i wyłącznie materiały edukacyjno-informacyjne lub satyryczne.

 

Wszelkie publikowane materiały nie stanowią pełnego opracowania prezentowanych w nim zagadnień, w szczególności nie można na nich opierać swoich decyzji biznesowych, finansowych ani żadnych innych.  Prezentowane materiały nie stanowią w szczególności rekomendacji inwestycyjnych, analiz inwestycyjnych, analiz finansowych, analiz prawnych lub analiz występujących ryzyk o innym charakterze i nie są sporządzone w celu doradztwa inwestycyjnego oraz stanowczo nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych przez jakiekolwiek osoby. Przedstawione materiały nie są sporządzane przez prawników i mogą nie uwzględniać wymogów określonych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, prawo bankowe oraz inne obowiązujące przepisy prawa, stanowią wyłącznie informacje o możliwym  sposobie działania autora materiału, a wszelkie zawarte w nim opinie są wyłącznie opiniami autora. Osoby korzystające z materiałów winni podjąć inne nieprzedstawione w materiale kroki i działania w celu własnej oceny i zasadności danej inwestycji lub każdej podjętej decyzji. Autor ani osoby prezentujące materiały nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki,  w tym szkody, także w postaci utraconych korzyści, spowodowane działaniami podjętymi w oparciu o materiał i przedstawione w nim informacje i opinie. Informujemy, że wszelkie decyzje wiążą się z możliwością utraty części lub całości posiadanego kapitału. 

 

 

Nie powinieneś podejmować decyzji finansowych, inwestycyjnych, prawnych, księgowych w oparciu o informacje znalezione tutaj lub w jakimkolwiek innym miejscu gdzie je prezentowaliśmy, w tym za pośrednictwem osób trzecich (w tym asystentów lub partnerów, sponsorów)  bez konsultacji z profesjonalnym doradcą. 

 

Korzystasz z informacji NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ i przed podjęciem jakichkolwiek działań przeprowadź analizy samodzielnie.

 

Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek depozytów podejmuj samodzielnie. Za każdym razem skontaktuj się z profesjonalnym doradcą oraz sprawdź co w danym temacie piszą, mówią takie instytucje jak UOKIK, KNF oraz wszelkie inne podobne instytucje. 

 

 

Odradzamy podjęcie działań w jakichkolwiek projektach które mają charakter piramidy finansowej, systemu PONZI, są ewidentnym SCAMem lub wydają się być projektem o podwyższonym ryzyku.  

Odradzam rozpoczęcie jakichkolwiek działań w tym projektach biznesowych, programach partnerskich, MLM, projektach matrycowych, inwestycyjnych itp  bez wizyty w siedzibie firmy, rozmowie z właścicielami, własną analizą księgowo-prawną oraz wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości. Żaden partner, “sponsor” osoba polecająca nie jest w pełni kompetentna w przekazywaniu jakichkolwiek informacji i nie odpowiada za informacje przekazane dalej jakie sama uzyskała od osób trzecich lub firmy, w szczególności dlatego, że takie informacje jej przekazane mogę być niepełne lub nierzetelne już u samego źródła. Zapoznaj się z wewnętrznymi regulaminami i wyjaśnij nurtujące kwestie u źródła, nie zaś na stronach lub innych kanałach informacyjnych osób polecających lub promujących daną działalność..

 

 

Wszelkie publikowane materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu właściwych przepisów. Nie stanowi również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone w niniejszym materiał dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

 

 

 

2. POWIADOMIENIE O RYZYKU UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI KAPITAŁU 

 

Inwestowanie, oszczędzanie oraz prowadzenie jakiejkolwiek działalności zarobkowej (działalności gospodarczej), zarabianie, pomnażanie pieniędzy, forex, lokaty oraz wszelkie inne szeroko rozumiane inwestycje/depozyty, wiążą się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału zainwestowanego w tego typu działalność. Wykorzystanie pieniędzy, których utrata rodziłaby ryzyko spowodowania drastycznego pogorszenia stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest zdecydowanie odradzane.

 

Poziom ryzyka często może być tym wyższy, im wyższy jest zysk, jaki może przynieść dana inwestycja. Nie polecam zaciągania kredytów na rozwinięcie swojej działalności gospodarczej czy inwestycje. Wydaje się, że na rozpoczęcie własnego biznesu bądź inwestycji można przeznaczać tylko takie pieniądze, które możesz stracić, bez ryzyka zmiany (pogorszenia) Twojego obecnego standardu życia.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań poświęć czas na edukację, czytanie książek, rozwijanie inteligencji finansowej oraz poznanie zasad działania w biznesie do takiego stopnia byś w 100% był świadomy podejmowanych decyzji. 

Jednocześnie możesz skorzystać z pomocy licencjonowanych doradców inwestycyjnych, a w zakresie oceny ryzyka prawnego - radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych. 

 

Dotyczy każdego zakresu działania, każdej branży
Produkty Elite Expert Club nie gwarantują zysków a wszelkie dzialania przy użyciu automatów wiążą się z bardzo dużym ryzykiem.

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij