Regulamin Black Week

Regulamin promocji „BLACK WEEK”

(dalej jako „Regulamin”)

 1. Organizatorem promocji internetowej „BLACK WEEK” jest spółka Elite Expert Club Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Al. Wojciecha Korfantego 138, 40-156 Katowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43 o kapitale własnym w wysokości 122 161,99 zł (dalej jako „EEC”).

2. Miejscem przeprowadzenia promocji „BLACK WEEK” jest strona internetowa EEC dostępna pod adresem https://info.eliteexpert.club/black-friday-2021/ (dalej jako „Strona promocyjna”).

3. Promocja „BLACK WEEK” dotyczy wybranych produktów EEC wyszczególnionych na Stronie promocyjnej.

4. Promocją „BLACK WEEK” objęte są wszystkie produkty, które od dnia 22.11.2021 r. będą oferowane za pośrednictwem Strony promocyjnej po obniżonych cenach. Promocja „BLACK WEEK” trwać będzie od godziny 00:01 (UTC+01:00) 22.11.2021 r. do godziny 23:00 (UTC+01:00) 30.11.2021 r.

5. O wzięciu udziału w promocji „BLACK WEEK” rozstrzygać będzie moment potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Uzyskaj dostęp” w procedurze zamówienia on-line. Potwierdzenia zamówień dokonane przed albo po terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za nieobjęte promocją „BLACK WEEK”, a ceny dodanych do koszyka produktów będą cenami nieuwzględniającymi postanowień niniejszego Regulaminu i promocji „BLACK WEEK”.

6. Produkty objęte promocją „BLACK WEEK” i dostępne na Stronie promocyjnej będą możliwe do zakupienia od dnia 22.11.2021 r. po obniżonej cenie wskazanej na Stronie promocyjnej. Obniżenie cen produktów objętych promocją „BLACK FRIDAY” będzie wynosiło do 57% od regularnej ceny detalicznej wybranego produktu wskazanego na Stronie promocyjnej.

7. Przecena, o której mowa w Regulaminie udzielana jest od regularnej ceny detalicznej brutto.

8. EEC zastrzega sobie prawo do indywidualnej decyzji o selekcji i doborze ilościowym produktów biorących udział w promocji „BLACK WEEK” oraz procentowym obniżeniu cen poszczególnych produktów w ramach promocji „BLACK WEEK”, z zachowaniem postanowień Regulaminu.

9. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm.) (dalej jako: „KC”), którzy w okresie obowiązywania promocji „BLACK WEEK” dokonają na Stronie promocyjnej zakupu wybranych produktów wskazanych przez EEC w ramach promocji „BLACK WEEK”, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (dalej jako „Uczestnik promocji”), którego treść akceptują.

10. Aby wziąć udział w promocji „BLACK WEEK” należy na Stronie promocyjnej kliknąć przycisk „Uzyskaj dostęp” przy produktach objętych promocją „BLACK WEEK”, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami  w celu dokonania płatności i ustalenia szczegółów dostawy. Osoba, która dokona wskazanych czynności uważana będzie za Uczestnika promocji „BLACK WEEK”.

11. Uczestnik promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

12. Promocja „BLACK WEEK” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami). W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik promocji „BLACK WEEK” ma prawo wyboru czy korzysta z postanowień promocji „BLACK WEEK”, czy uczestniczy w innej promocji.

13.   Uczestnicy promocji zarejestrowani na stronie internetowej https://eliteexpert.club otrzymują dostęp do wybranego przez siebie produktu objętego promocją „BLACK WEEK” maksymalnie do 24 godzin od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym EEC po złożeniu zamówienia. Natomiast, w przypadku Uczestników promocji, którzy nie byli zarejestrowani na wyżej wymienionej stronie internetowej w chwili składania zamówienia, termin otrzymania dostępu ustalony na 24 godziny liczony jest od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym EEC i zarejestrowania na wskazanej powyżej stronie w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później.

14. Produkty objęte promocją „BLACK WEEK” są objęte standardowym regulaminem reklamacji i zwrotów umieszczonym na stronie głównej https://eliteexpert.club/ chyba, że ten Regulamin stanowi inaczej. Dotyczy to w szczególności produktów cyfrowych/ narzędzi/ oprogramowania.  

 

15. ECC informuje, że w przypadku gdy umowa zawarta w ramach promocji „BLACK WEEK” obejmuje dostarczanie Uczestnikowi promocji treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Uczestnik promocji traci prawo do odstąpienia od tej umowy, gdy ECC rozpocznie spełnianie świadczenia. Warunkiem zawarcia takiej umowy jest uprzednie wyrażenie przez Uczestnika promocji zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez ECC przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

16. Wyklucza się możliwość złożenia reklamacji przez Użytkownika w przypadku zakupu narzędzi/ oprogramowania, czyli produktu cyfrowego - objętego promocją „Black Week” z uwagi na możliwość ich wielokrotnego kopiowania.

17. Dostęp Uczestnika Promocji do 3 pakietów edukacyjnych przedstawianych jako „Pakiet BASIC” „Pakiet PRO” oraz „Pakiet VIP” w wariancie dostępu za 0 zł jest możliwy tylko i wyłącznie po spełnieniu warunków depozytowych u brokera Naga Global     odpowiednio wynoszących 250$ w przypadku „Pakiet Basic”, 500$ w przypadku „Pakiet PRO” oraz 1000$ w przypadku „Pakiet VIP”. Dodatkowym warunkiem koniecznym jest otwarcie minimum 10 transakcji w ciągu 14 dni.

18. Produkty o nazwie „Social Trading” oraz „Social Trading Pro” znajdujące się w zakresie pakietów edukacyjnych przedstawianych jako „Pakiet BASIC”, „Pakiet PRO” oraz „Pakiet VIP” to rozwiązania dostarczane przez brokera Naga Global. Elite Expert Club nie dostarcza tej możliwości. Jest to wartość bonusowa dołączona nieodpłatnie do odpowiednich pakietów edukacyjnych.

19. Grupa „Traders Crew” jest grupą edukacyjną. Wszelkie informacje w niej zawarte nie są rekomendacją ze strony Elite Expert Club a sam produkt jest wartością bonusową dołączoną nieodpłatnie do odpowiednich pakietów edukacyjnych przedstawianych jako „Pakiet BASIC”, „Pakiet PRO” oraz „Pakiet VIP”.

20. Produkt o nazwie „DML Reader” jest produktem dostarczanym przez zewnętrznego partnera i nie jest objęty obsługą oraz reklamacją ze strony Elite Expert Club. Wszelkie sprawy związane z wadliwością produktu, jego obsługą oraz reklamacją prosimy kierować na oficjalnego maila zewnętrznego partnera tj. office@deepmarketlevel.com

21. Udział w promocji „BLACK WEEK” jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

22. Udział w promocji „BLACK WEEK” jest dobrowolny.

23. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy KC, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2019.134 ze zm.) o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

24. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej   https://eliteexpert.club/rules/regulamin-blackweek  .

25. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2021 r.

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij