Regulamin Black 2Weeks

Regulamin promocji „BLACK 2WEEKS”

(dalej jako „Regulamin”)

 1. Organizatorem promocji internetowej „BLACK 2WEEKS” jest spółka Elite Expert Club Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156 Katowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43 o kapitale własnym w wysokości 122 161,99 zł (dalej jako „EEC”).

2. Miejscem przeprowadzenia promocji „BLACK 2WEEKS” jest strona internetowa EEC dostępna pod adresem https://info.eliteexpert.club/black-week-2022/ (dalej jako „Strona promocyjna”).

3. Promocja „BLACK 2WEEKS” dotyczy wybranych produktów EEC wyszczególnionych na Stronie promocyjnej.

4. Promocją „BLACK 2WEEKS” objęte są wszystkie produkty, które od dnia 16.11.2022 r. będą oferowane za pośrednictwem Strony promocyjnej po obniżonych cenach. Promocja „BLACK 2WEEKS” trwać będzie od godziny 19:00 (UTC+01:00) 16.11.2022 r. do godziny 23:59 (UTC+01:00) 27.11.2022 r.

5. O wzięciu udziału w promocji „BLACK 2WEEKS” rozstrzygać będzie moment potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Uzyskaj dostęp” w procedurze zamówienia on-line. Potwierdzenia zamówień dokonane przed albo po terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za nieobjęte promocją „BLACK 2WEEKS”, a ceny dodanych do koszyka produktów będą cenami nieuwzględniającymi postanowień niniejszego Regulaminu i promocji „BLACK 2WEEKS”.

6. Produkty objęte promocją „BLACK 2WEEKS” i dostępne na Stronie promocyjnej będą możliwe do zakupienia od dnia 16.11.2022 r. po obniżonej cenie wskazanej na Stronie promocyjnej. Obniżenie cen produktów objętych promocją „BLACK 2WEEKS” będzie wynosiło do 40% od regularnej ceny detalicznej wybranego produktu wskazanego na Stronie promocyjnej.

7. Przecena, o której mowa w Regulaminie udzielana jest od regularnej ceny detalicznej brutto.

8. EEC zastrzega sobie prawo do indywidualnej decyzji o selekcji i doborze ilościowym produktów biorących udział w promocji „BLACK 2WEEKS” oraz procentowym obniżeniu cen poszczególnych produktów w ramach promocji „BLACK 2WEEKS”, z zachowaniem postanowień Regulaminu.

9. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm.) (dalej jako: „KC”), którzy w okresie obowiązywania promocji „BLACK 2WEEKS” dokonają na Stronie promocyjnej zakupu wybranych produktów wskazanych przez EEC w ramach promocji „BLACK  2WEEKS”, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (dalej jako „Uczestnik promocji”), którego treść akceptują.

10. Aby wziąć udział w promocji „BLACK 2WEEKS” należy na Stronie promocyjnej kliknąć przycisk „Uzyskaj dostęp” przy produktach objętych promocją „BLACK 2WEEKS”, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami  w celu dokonania płatności i ustalenia szczegółów dostawy. Osoba, która dokona wskazanych czynności, uważana będzie za Uczestnika promocji „BLACK 2WEEKS”.

11. Uczestnik promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

12. Promocja „BLACK 2WEEKS” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami). W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik promocji „BLACK 2WEEKS” ma prawo wyboru czy korzysta z postanowień promocji „BLACK 2WEEKS”, czy uczestniczy w innej promocji.

13.   Uczestnicy promocji zarejestrowani na stronie internetowej https://eliteexpert.club otrzymują dostęp do wybranego przez siebie produktu objętego promocją „BLACK 2WEEKS” maksymalnie do 24 godzin od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym EEC po złożeniu zamówienia. Natomiast, w przypadku Uczestników promocji, którzy nie byli zarejestrowani na wyżej wymienionej stronie internetowej w chwili składania zamówienia, termin otrzymania dostępu ustalony na 24 godziny liczony jest od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym EEC i zarejestrowania na wskazanej powyżej stronie w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później.

14. Produkty objęte promocją „BLACK 2WEEKS” są objęte standardowym regulaminem reklamacji i zwrotów umieszczonym na stronie głównej https://eliteexpert.club/ chyba, że Regulamin stanowi inaczej. Dotyczy to w szczególności produktów cyfrowych/ narzędzi/ oprogramowania.  

 

15. ECC informuje, że w przypadku gdy umowa zawarta w ramach promocji „BLACK 2WEEKS” obejmuje dostarczanie Uczestnikowi promocji treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Uczestnik promocji traci prawo do odstąpienia od tej umowy, gdy ECC rozpocznie spełnianie świadczenia. Warunkiem zawarcia takiej umowy jest uprzednie wyrażenie przez Uczestnika promocji zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez ECC przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

16. Wyklucza się możliwość złożenia reklamacji przez Użytkownika w przypadku zakupu narzędzi/ oprogramowania, czyli produktu cyfrowego - objętego promocją „Black 2Weeks” z uwagi na możliwość ich wielokrotnego kopiowania.

 

17. Grupa „Traders Crew” jest grupą edukacyjną. Wszelkie informacje w niej zawarte nie są rekomendacją ze strony Elite Expert Club a sam produkt jest wartością bonusową dołączoną nieodpłatnie do odpowiednich pakietów edukacyjnych przedstawianych jako „Pakiet BASIC”, „Pakiet PRO” oraz „Pakiet VIP”.

18. Produkt o nazwie „DML Reader” jest produktem dostarczanym przez zewnętrznego partnera i nie jest objęty obsługą oraz reklamacją ze strony Elite Expert Club. Wszelkie sprawy związane z wadliwością produktu, jego obsługą oraz reklamacją prosimy kierować na oficjalnego maila zewnętrznego partnera tj. office@deepmarketlevel.com

19. Udział w promocji „BLACK 2WEEKS” jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

20. Udział w promocji „BLACK 2WEEKS” jest dobrowolny.

21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy KC, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2019.134 ze zm.) o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

22. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej   https://eliteexpert.club/rules/regulamin-blackweek  .

23. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2022 r.

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij